Průmysl 4.0 a robotizace

Jedná se o 4. průmyslovou revoluci, zahrnující kompletní digitalizaci, robotizaci a automatizaci výroby.

Nahrazení většiny lidské práce pro dosažení větší rychlosti, efektivity, kvality výroby, přesných, spolehlivých a cenově dostupných výrobků. Současně pro vyšší efektivitu využití výchozích materiálů, tím i menší ekologické zátěže a větší šetrností k lidskému organismu.