Kyslíkové řezání

Kyslíkové řezání

Kyslíkové řezání je nejstarší a nejhospodárnější způsob pro řezání nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, používá se hlavně pro řezání silných materiálů.

Tato technologie využívá jednoduchý proces termické reakce spalování směsi kyslíku a hořlavého plynu, plamen ohřeje materiál na zápalnou teplotu a následně je do místa řezu přiveden proud řezacího kyslíku, který spaluje, odtavuje materiál a zároveň vytlačuje z místa řezu vzniklou taveninu.

Charakteristiky

  • síla dělených materiálů: od 3 do 500 mm (běžný rozsah strojních hořáků 3 - 300 mm)
  • používané hořlavé plyny: acetylen, propan, zemní plyn a další

Výhody

  • velká síla děleného materiálu
  • kvalita řezu
  • kolmý řez
  • nízké pořizovací a provozní náklady
  • Kyslíkové řezání
  • Kyslíkové řezání
  • Kyslíkové řezání
  • Kyslíkové řezání